Salat Ghaib, Adakah?

TANYA : Apakah ada salat ghaib dalam syiah? Jika ada, batas waktunya sampai kapan dan berapa rakaat? Apakah sama seperti salat jenazah?

JAWAB : Salat ghaib yang di fikih sunni sama dengan salat jenazah. Dalam fikih syiah tidak ada, yang ada adalah salat wahsyah, yang dilakukan di malam pertama jenazah dimakamkan.